Puppan. Animation, 3:40 min. 2003.
Tack till Ola Backström.